บริการ

บริการของศรีกรุงโบรคเกอร์

       สิทธิประโยชน์ของสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ คือสามารถขายประกันได้ทุกอย่างภายใต้บริษัทศรีกรุงโบรคเกอร์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดทุกรายได้ของการประกันภัย

 สินค้าของศรีกรุงโบรคเกอร์

 

            จัดหาประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกราย ด้วยเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขที่เหมาะสมทั้งงานรายเดียวและรายกลุ่มมีบริการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และงานประกันภัยอื่นๆ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้นานสูงสุดถึง 6 งวด ดอกเบี้ย 0% การทำงานของศรีกรุงโบรคเกอร์เป็นระบบ online ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ มีการให้คำปรึกษา เมื่อลูกค้าหรือสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือปัญหาด้านสินไหม

 

กรมธรรม์ภาคสมัครใจ

เป็นการประกันภัยรถยนต์ที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับให้มีการทำประกันภัย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 
ของผู้เอาประกันภัยที่ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตน ณ ปัจจุบันกรมธรรม์ที่ออกสู่ท้องตลาดจะให้ความคุ้มครอง 
โดยแบ่งตามประเภทของกรมธรรม์ดังต่อไปนี้

 

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

 

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 2 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

 

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 3 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 4 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 100,000 บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

กรมธรรม์ประกันภัย ประเภท 5 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังต่อไปนี้
ประเภท 5 (2+)

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

 

ประเภท 5 (3+)

ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก*

                                                       

Visitors: 159,746